Agrarni odnosi u Torontalskoj županiji u Banatu : 1779-1848 / Antal Hegediš
Agrarni odnosi u Torontalskoj županiji u Banatu : 1779-1848 / Antal Hegediš