Anketa o životu seljaka u 1953/54 god. : uputstvo za rad dopisnika / [priredio] Savezni zavod za statistiku i evidenciju
Anketa o životu seljaka u 1953/54 god. : uputstvo za rad dopisnika / [priredio] Savezni zavod za statistiku i evidenciju