Zakon od 31. listopada 1888. ob uredjenju pučke nastave i obrazovanja pučkih učitelja u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji : proglašen u komadu XVII. "Sbornika zakona i naredaba valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju" pod br. 74., izdanu i razposlanu dne 10. prosinca 1888
Zakon od 31. listopada 1888. ob uredjenju pučke nastave i obrazovanja pučkih učitelja u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji : proglašen u komadu XVII. "Sbornika zakona i naredaba valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju" pod br. 74., izdanu i razposlanu dne 10. prosinca 1888