Osnovi nauke računanja vriednosti šuma / po Gustavu Heyeru; za porabu slušatelja kr. šumarskog i gospodarskog učilišta u Križevcih preradio Fran Xav. Kesterčanek
Osnovi nauke računanja vriednosti šuma / po Gustavu Heyeru; za porabu slušatelja kr. šumarskog i gospodarskog učilišta u Križevcih preradio Fran Xav. Kesterčanek