Dendrometrija ili nauka, koja valja postupati kod procjenivanja jedrine pojedinih stabalah kao i drvne gromade čitavih šumah : sa 34 slike / izradio Fran Xav. Kesterčanek
Dendrometrija ili nauka, koja valja postupati kod procjenivanja jedrine pojedinih stabalah kao i drvne gromade čitavih šumah : sa 34 slike / izradio Fran Xav. Kesterčanek