Demokracija je počela" - demokratski izbori u općini Bjelovar 1990. : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Demokracija je počela" - demokratski izbori u općini Bjelovar 1990. : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru