Djelovanje Zvonimira Požgaja u Zadru od 1946. do 1949. godine : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Djelovanje Zvonimira Požgaja u Zadru od 1946. do 1949. godine : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru