Misal rimski" i "Sveta pisma" : o sudbini dva velika jezična projekta Bartula Kašića (1575-1650) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Misal rimski" i "Sveta pisma" : o sudbini dva velika jezična projekta Bartula Kašića (1575-1650) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti