Animalističke teme u Peićevim Skitnjama : Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi
Animalističke teme u Peićevim Skitnjama : Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi