Šenoin prijevod libreta opere Faust Charlesa Gounoda : Krležini dani u Osijeku
Šenoin prijevod libreta opere Faust Charlesa Gounoda : Krležini dani u Osijeku