Sve prolazi na ovome svietu
Sve prolazi na ovome svietu