Ivo Petrinović : 1929.-2003. : Spomenica preminulim akademicima