Sv. 3(1957) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru