Hrvatski proljetni salon - intimna izložba Ive Simonović i Zdenke Pexider-Sieger
Hrvatski proljetni salon - intimna izložba Ive Simonović i Zdenke Pexider-Sieger