Pepeljuga Božićna gluma s pjevanjem i plesovima u šest slika = Zlatna papučica
Pepeljuga Božićna gluma s pjevanjem i plesovima u šest slika  =  Zlatna papučica