Članska povelja Sbora liečnika Kraljevina Hrvatske i Slavonije - Povelja dodijeljena dr. Albertu Gottliebu
Članska povelja Sbora liečnika Kraljevina Hrvatske i Slavonije - Povelja dodijeljena dr. Albertu Gottliebu