Povelja radnoga člana Odjela za pomorsku medicinu dr. Frane Kogoja
Povelja radnoga člana Odjela za pomorsku medicinu dr. Frane Kogoja