Povelja počasnog člana udruženja ginekologa i opstetričara Jugoslavije Stjepana Vidakovića
Povelja počasnog člana udruženja ginekologa i opstetričara Jugoslavije Stjepana Vidakovića