Zakletva Branke Jukić na dan promocije 26.VI 1980. - Ženevska zakletva u prigodi promoviranja doktora
Zakletva Branke Jukić na dan promocije 26.VI 1980. - Ženevska zakletva u prigodi promoviranja doktora