Povelja ordena rada i reda dr. Stjepanu Vidakoviću
Povelja ordena rada i reda dr. Stjepanu Vidakoviću