Odlikovanje dr. Viktora Boića ordenom rada sa zlatnim vijencem
Odlikovanje dr. Viktora Boića ordenom rada sa zlatnim vijencem