Povelja člana Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije dr. Franje Henszlera
Povelja člana Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije dr. Franje Henszlera