Diploma tropske medicine doktora Luje Thallera
Diploma tropske medicine doktora Luje Thallera