Diploma doktora medicine Georga Stojanovića
Diploma doktora medicine Georga Stojanovića