Diploma doktora medicine Franje Wittauscha
Diploma doktora medicine Franje Wittauscha