Diploma doktora medicine Jakoba Cosminija
Diploma doktora medicine Jakoba Cosminija