God. 51(2012), knj. 84, br. 10-12 (listopad-prosinac) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.