Stari paviljon Drama u četiri čina
Stari paviljon Drama u četiri čina