Glavno je, da se zove Ernest Trivijalna komedija za serijozne ljude. Tri čina.
Glavno je, da se zove Ernest Trivijalna komedija za serijozne ljude. Tri čina.