Sv. 1(1954) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru