Sv. 2(1955) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru