Sv. 6-7(1960) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru