Sv. 8(1961) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru