Sv. 11-12(1965) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru