Sv. 19(1972) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru