Sv. 22-23(1976) : Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru