Ploča stećka sa zvijezdom i polumjesecom
Ploča stećka sa zvijezdom i polumjesecom