Kotoranin Tripun Gregorina (1719-1791) - pukovnik hrvatskih konjanika (Croati a cavallo)