Tijesno (Tisno), Dalmacija [Armano, Emin ; Grga, Božidar ]
Tijesno (Tisno), Dalmacija [Armano, Emin   ; Grga, Božidar  ]