Izbor Maršala Tita za člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (Ulomak)
Izbor Maršala Tita za člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (Ulomak)