U svijetu dosade Vesela igra u tri čina = Le monde où l' on s'ennuie
U svijetu dosade Vesela igra u tri čina  =  Le monde où l' on s'ennuie