U spomen profesoru Ladislavu Šabanu (O petoj obljetnici smrti)
U spomen profesoru Ladislavu Šabanu (O petoj obljetnici smrti)