Prava ljubav Dijalog u tri čina = Il perfetto amore
Prava ljubav Dijalog u tri čina  =  Il perfetto amore