Nikola Šubić-Zrinski Glazbena slika u tri čina (sedam slika)