Skladbe Johanna Sebastiana Bacha u koncertnom životu Zagreba između 1862. i 1940. Prilog istraživanju koncertnog repertoara u Zagrebu (Hrvatskoj)
Skladbe Johanna Sebastiana Bacha u koncertnom životu Zagreba između 1862. i 1940. Prilog istraživanju koncertnog repertoara u Zagrebu (Hrvatskoj)