Katedrala sv. Petra (Đakovo) : Stvaranje Eve, freska u brodu