Simonović Despić, Iva (1890-4-18 1961-7-12) : Glava djeteta