Gutenberg i Bugari : Gutenberg i slavenski svijet
Gutenberg i Bugari : Gutenberg i slavenski svijet