Bjelovarski gradonačelnik Simo Blaževac u razdoblju 1888. – 1913. godine
Bjelovarski gradonačelnik Simo Blaževac u razdoblju 1888. – 1913. godine