Završna trka Biografska pustolovina u tri čina = Photo finish
Završna trka Biografska pustolovina u tri čina  =  Photo finish